HomePROJEKTI PAULOWNIA-IT srl

është kërkimin shkencor, zhvillimin, prodhimin dhe shitjen e Paulownia klone, një pemë me kërcell të përsosur që rritet me shpejtësi, ndjekja e mbjelljes përgjatë kohëzgjatjes së kontratës, propozim kontrate me shoqëri italiane të cilat blejne dhe tregtojnë produktin e drurit nga klonet e bimës tonë për të tre prerjet. CPVO (Community Plant Variety Office) kloni 895 biomase, prerje cdo vit/cdo dy vjet; CPVO kloni 893 lende drusore, prerje pas 6/7 vjetesh; CPVO klon i seleksionuar 1113 PAULEMIA lende drusore cilesore, prerje cdo 3/4 vjet.


Klon ynë zgjedhur Paulemia 1113 zgjidhet për vendet në Afrikën Qendrore në zhvillim dhe në Expo 2020 programin DubaiTË BËSH “EKONOMI TË GJELBËRT” ME KLONET E PAULOVNIAS


fa-signal

TË INVESTOSH

Ekonomia e gjelbërt është

ndër të paktët sektorë në zhvillim

fa-linee

TË KULTIVOSH

Një e ardhme më e mirë, me

ekologjike, në tërësinë e saj

fa-money

TË FITOSH PARA

Një rezultat i madh për

një investim të vogël