Fitimi


Është në interes për të ardhmen e PAULOWNIA -IT srl të krijojë në fushat e plantacioneve, fabrika për përpunimin fillestar të drurit të çmuar dhe pirogazifikatorët për prodhimin e energjisë elektrike dhe termike nga tallashi i mbetur. Një nga bimët me përdorim me të gjerë të drurit të saj, Kloni Paulovnia, ka fituar mjaft popullaritet në Perëndim, ku kultivimi i saj është në lulëzim dhe druri përdoret veçanërisht për prodhimin e mobiljeve, të kompesatës, të lëndës së parë (biomasës), në ndërtim dhe në mjaft sectorë të tjerë.

Çmimi i tërheqjes së produktit të drurit është e garantuar në kontratë në bashkëpunim me kompanitë tregtare (pavarësisht çmimeve aktuale). Pas prerjes së parë, pema do të rritet edhe më shpejt pa asnje lloj investimi tjetër. Grupi blerës siguron në kontratë tre prerjet e drurit në 10 vjet, për tërheqjen e lëndës drusore. Prerja, transporti dhe bonifikimi përfundimtar i tokës është detyrë e kompanive, të specifikuara në kontratë.

Koha 3 vjet 6 vjet 9 vjet Bonifikimi i rrënjëve Kostoja përfundimtare
Të ardhurat pas prerjes teknike € 20.000+TVSH € 24.000+TVSH € 28.000+TVSH € 6.000+TVSH

Kompania jonë, perveç të tjerash ofron dhe “çelesa në dorë” të sistemit të programit teknik të Pirogazifikimit Ankur për prodhimin e tallashit të nevojshëm ( investim nga GSE për 20 vjet).