Investimi


Pema me rritjen më të shpejtë në botë. Bime dekorative, me kohë të bukur lulëzimi. Në sektorin e bletarisë, 1 ha nga lulëzimi o Paulovnias mund të japë rreth 700-1000 kg mjaltë të cilësisë së lartë. Është ose mund të jetë një biznes në nivel lokal ose në një komunitet. KLONI I PAULOVNIAS është një pemë e krijuar për plantacione. Në prerjen e tretë, terreni mund të përmirësohet me eksplantimin e rrënjëve ( mundësia për zgjatjen e kontratës për prerje të tjera).

Bima njihet në mënyrë ndërkombëtare, e pajisur me pasaportë evropiane, me certifikatë të cilësisë evropiane dhe liçensë dhe patentë të tregtisë ndërkombëtare. Mund të mbillet në çdo territor evropian, falë kushteve të qëndrueshme të ambjentit. Gjithashtu ka dhe plantacione në qytetet jashtë BE-së. Kjo bimë luan një rol mjaft të rendësishëm në furnizimin me dru të shumë sectorëve të ndryshëm, si industria e mobiljeve, lëndëve djegëse etj.

Ekskluzivitetin e KLONIT TË PAULOVNIAS në territorin Italian, e zotëron PAULOWNIA-IT srl, që konsiston në shpërndarjen dhe kontrollimin e prodhimit mbi territorin Europian. Fidanët për mbjellje kanë rreth 10 javë jetë. Bima mbillet pas 20 javësh nga celja e saj, në serra të posaçme. Periudha prej 4 javësh është e nevojshme për furnizimin e produktit në bazë të zonës. Transporti kryhet nga automjete specifike me temperatureë konstante 16°C. Për furnizimin e bimës nevojitet një kontratë paraprake me rreth 30% të pagesës. Pjesa e mbetur, do të kryhet pas dorezimit të bimëve.

KLON CPVO GJENERACIONI I FUNDIT 1113 PAULEMIA 5.000 EURO + TVSH = 6.000 EURO 1 Ha 600 BIME

KLON CPVO BIOMAS 2.000 EURO PA TVSH 1 Ha 600 BIME

KLON CPVO SELECIONUAR 893 BIOMAS 3.500 EURO PA TVSH 1 Ha 600 BIME