Kultivimi


Sistemi i rrënjëve rrjedh nga aftësia për rigjenerimin e sipërfaqeve të degraduara të tokës, në mënyrë ekologjike për mjedisin. Rrënjët e saj lejojë përmirësimin e cilësisë së tokës dhe ruajtjen e sistemeve ujitëse nëntokësore. Mund të vendoset për mbjellje në çdo lloj tipi toke, edhe në atë të papërpunuar. Nuk rekomandohen territore me baltë ose me argjilë që nuk kullon. KLONI I PAULOVNIAS është një specie e re e krijuar, e seleksionuar, e provuar dhe e njohur në rang ndërkombëtar nga të gjithë specialistët e këtij sektori, kështu që nuk mund të riprodhohet pas fazës së mikroshumimit, aparati hibridizohet, nuk është një specie natyrale, për këtë arsye nuk mund të riprodhohet nëpërmjet farës, prerjes dhe rrënjës. Nuk ka rëndësi se ku mbillet në botë..

Il CLONE PAULOWNIA SELEZIONATO è una specie nuova creata. NO OGM

Shpejtësia e rritjes
Lartësia Diametri Volumi për trung
Viti 1 4 – 5 mt 8 – 10 cm
Viti 2 10 – 12 mt 16 – 20 cm
Viti 3 15 – 20 mt 24 – 30 cm 0,3 mc (min)
Viti 6* 35 – 40 cm 0,5 mc (min)
Viti 9* 45 – 60 cm 0,7 mc (min)


*Masat 6 dhe 9 vjet janë plotësuar nëse ato nuk janë bërë shkurtime të mëparshme.
Pas çdo prerë tre vjet bimë do të rritet nga 25 në 30 cm në diametër

Tokë e përshtatshme:

– Tokë normale me thellësi që uji të kullojë dhe mos të qëndrojë si pellg, minimumi 2 m tokë e thellë normale, më poshtë mund të ketë përmbajtje shkëmbore dhe gurë.

– okë e përzier me shkëmbinj me permasa të vogla.

– Tokë e përzier me rërë; toka përzier me argjil, jo më shumë se 20% – 30%

– PH ideal mes 5.5 dhe 8 njësi.

Tokë jo e përshtatshme:

– Toka me gurë ose shkëmbore në sipërfaqe apo nën tokë.

– Toka me argjil më të shumë se 20%

– Tokë jo kulluese dhe me pellgje uji.

– Tokë në kufi me pellgje me kripë.

– Tokë ku nuk mund të kalojnë makina, makineri, mjete.

– Tokë jo e arritshme për prerje dhe transport.

– Toka me pamundësi ujitje./p>

Ujitja ( për 1 ha):

Rekomandohet ujitje me sistem pikash. 1 hektar kërkon rreth 1000 m3 ujë në vit, në varësi të llojeve të tokë dhe zonës së kultivimit. Të dhënat i referohen zonave me reshje mesatare prej 400-500 mm / vit. Bima duhet të ujitet gjatë gjithë kohëzgjatjes.

Fekondimi( për 1 ha):

Në vitin e parë mund t’i hidhet pleh azoti 0.250 UF / bimë. Në vitin e dytë, doza mund të shtohet me 250 kg për ha (në varësi të llojit të tokës).

Plehra komplekse (për hektar):

– viti i 1° reth 1.5 quintal;

– viti i 2° 2.5 quintal;

– viti i 3° deri viti 10° reth 3.5 quintal.

Plehra organik (per hektar):

– viti i 1° reth 3 ton;

– viti i 2° reth 4 ton;

– viti 3° deri viti 10° reth 5 ton.

Rekomandohet vendosja e fidanëve në një distancë prej 4 m , që do të thotë 600 pemë për ha. Vdekja për difekte nga fabrika eshte vleresuar në reth 1%. Nëse zbatohen me përpikmëri procedurat e mbjelljes, në shumë plantacione vdekja e fidanëve është praktikisht zero. Pas dorëzimit të bimëve që do të mbillen, do të dorëzohen 10 bimë me shumë për çdo ha. Fidanët për mbjellje kanë reth 10 javë jetë. Shembull: në Itali rekomandohet mbjellja gjatë periudhes Mars-Gusht në terrenin e Italisë Veriore; Mars-Tetor në Qendër/Jug të Italisë dhe gjatë gjithë vitit në ishujt e mëdha..

PAULOWNIA-IT srl ka testuar tokën dhe mjedisin në rajone të ndryshme të Italisë, duke udhëzuar teknikë të kualifikuar për të ndjekur procesin nga mbjellja deri tek krasitjet e njëpasnjeshme. Në kultivimit e KLONIT TE PAULOVNIA kërkohet një prerje e parë e pemës kur ajo ka arritur 6-8cm, gjatë periudhës së dimrit. Ky operacion , i quajtur ” prerje teknike”, lejon rritjen dhe zhvillimin e trungut ,duke e bërë atë të rritet në mënyrë të përkryer drejt për rreth 6 m. Favorizon prodhimin e lëndës drusore , tip A, pa vena , pa nyje dhe pa defekte . Prerja e përgjithshme mund të fillojë pas tre vjetësh nga prerja teknike.

Kjo pemë ka një rol shumë të rëndësishëm në furnizimin e lëndës së parë drusore, në industrinë e mobiljeve, si lëndë djegëse dhe në shumë sektorë të tjerë. Një studim i kujdesshëm i tregut, ka zbuluar një rritje në grafikun e kërkesës për lëndë drusore përgjithësisht gjatë dekadës 2000-2010. Për këtë arsye, me një siguri absolute themi që në të ardhmen, gjithnjë e më shumë do të ketë nevojë për lëndën e parë (biomas) dhe kjo është zgjidhja më e mirë për prodhimin e saj pa ndikuar te pyjet ekzistuese që ruajne një vlere mjaft të madhe. Një tjetër avantazh është se plantacione e Paulovnias krijojnë të ardhura të konsiderueshme, vende pune të drejtpërdrejta dhe një rritje të nënkuptuar.